Dansen corona-tijd Amsterdam:veilige 1,5 meter, goede ventilatie

Dansen in corona-tijd

Vanaf 18 mei 2021 mogen we weer in de zaal dansen. Wij hanteren hierbij de 1,5 meter regel, zorgen voor goede ventilatie en dansen met een kleine groep in een grote ruimte.

In onze biodanza-workshops volgen we de regels regering en stad.

Wij zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid om het risico op corona-besmetting in onze lessen te minimaliseren. Zo kan ieder die wil dansen zich beschermd en fijn voelen tijdens de lessen. Hieronder vind je belangrijkste punten om rekening mee te houden.

Eerst even informatie over onze zaal en lessen, hoe ziet dit er praktisch uit in corona-tijd

♥ We dansen in prettige, hoge, ruime zaal met maximaal 10 deelnemers zodat je steeds zeker 1,5 meter afstand kunt bewaren en waarbij de luchtkwaliteit goed blijft.
♥ We zorgen voor goede ventilatie; een continue luchtstroom, door de deuren open te houden
♥ We meten de luchtkwaliteit of beter de verversing ervan (stikstofmeting; Hans heeft apparatuur aangeschaft) Dit geeft de kwaliteit  van ventilatie weer
♥ We houden ten alle tijden afstand van minimaal 1,5 meter.
♥ We dansen in groepjes van maximaal 4 personen die onderling 1,5 meter afstand bewaren. Deze groepjes mengen niet onderling. Je blijft de hele les in dat groepj
♥ We houden 1,5 meter afstand van elkaar voor en na de les en ontsmetten handen voor en na de les.

Protocol corona

Doe de gezondheidscheck voor je naar Biodanza gaat.

Wanneer je alle onderstaande vragen met NEE kunt beantwoorden ben je van harte welkom. Moet je op dit moment één van de vragen met JA beantwoorden, dan ver-zoeken we je te wachten met aanmelden totdat je antwoord op alle vragen NEE is.

1. Had je in de afgelopen 24 uur of heb je op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, , reukverlies, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3. Heb je het COVID-19 virus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4. Heb je een huisgenoot of gezinslid met het COVID-19 virus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het COVID-19 virus is vastgesteld? In het algemeen geldt heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen.

Wat verwachten we verder van jou i.v.m. Biodanzales?

1. Voor de dansworkshop van jouw keuze meld je je altijd van tevoren aan

2. Je meldt je alleen aan voor de dansworkshop nadat je de gezondheidscheck hebt gedaan en alle vragen naar eer en geweten met ‘nee’ hebt beantwoord

3. Als je na het aanmelden voor deze dansworkshop alsnog één van de vragen met “ja” moet beantwoorden, dan annuleer je jouw deelname.

4. Je neemt zelf verantwoordelijkheid voor de gezondheidsrisico’s die deelname aan deze dansworkshop met zich meebrengt

5. Je bent op de hoogte dat ten alle tijden  de geldende 1,5 meter afstand regel zal worden gehandhaafd. Er wordt gedanst in groepjes van maximaal vier personen. Deze groepjes houden steeds ook minimaal 1,5 meter afstand en mengen niet onderling.

6. Als consequentie van jouw deelname aan deze dansworkshop zou, in het kader van een Bron- en contactonderzoek COVID 19, aan jou de verplichting kunnen worden opgelegd in quarantaine te gaan; je bent je hiervan bewust en neemt zelf verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen (inclusief eventuele financiële schade wegens moeten opnemen van onbetaald verlof)

7. Je zorgt voor je eigen waterfles, dekentje en/of matje

8. Je gaat van tevoren thuis naar het toilet en maakt zo min mogelijk gebruik van het toilet bij de dansruimte

9. Je komt in danskleding

10. Je komt indien mogelijk met eigen vervoer

12 Bij binnenkomst en vertrek was je je handen met zeep of desinfecteert ze met handalcohol

13. Je houdt 1,5 meter afstand totdat de workshop begint en na afloop van de workshop

14. Je volgt de hygiëne instructies voor toiletbezoek (deze hangen op de deur)

15. Tijdens de dansworkshop houd je je aan instructies

16. Als je moet hoesten of niezen doe je dat in je elleboog, of in papieren zakdoekje.

17. Je zorgt zelf voor papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooit deze na gebruik in de prullenbak

18. Je komt niet eerder naar de accommodatie dan 15 minuten voor aanvang van de workshop; na afloop ga je direct weer weg

19

Wat kun je van de Biodanza-docent verwachten in het creëren van een veilige omgeving?

1. De docent checkt individueel of deelnemers bereid zijn zich aan de bovenstaande regels te houden

2. Tot de dansworkshop worden uitsluitend mensen toegelaten die bij binnenkomst op alle vragen in de gezondheidscheck “nee” hebben geantwoord

3. De docent hanteert  de corona veiligheids-en hygiene-regels van de regering

4. De docent volgt een coronaprotocol, dat ook verdere, op de dansworkshop van toepassing zijnde corona-regels weerspiegelt, zoals bijvoorbeeld het Protocol Biodanza van de Vereniging Biodanza Nederland

5. De docent heeft met de gemeentelijke toezichthouder afgestemd over het gehanteerde coronaprotocol en de uitwerking en naleving daarvan in de accommodatie

6. De docent zorgt ervoor dat zij/hij te allen tijde weet wie er aanwezig is in het gedeelte van de accommodatie waar de workshop plaatsvindt en legt dit tijdelijk vast ten behoeve van eventueel Bron- en contactonderzoek COVID 19

7. Voorafgaand aan de dansworkshop worden de ruimten zorgvuldig gedesinfecteerd

8. Er zijn voldoende handalcohol, zeep, tissues en papieren handdoekjes aanwezig voor de deelnemers

9. In de toiletruimte hangen duidelijke instructies voor het correct wassen van de handen en reinigen van het toilet

10. De dansruimte wordt optimaal geventileerd.

11. De docent meldt bij de GGD als er meer dan 1 ziektegeval (COVID-19) is onder de deelnemers aan zijn/haar workshops

12. Mocht toch blijken dat bij een deelnemer een COVID-19 infectie is vastgesteld, dan ontvang je daarvan per ommegaande een bericht